آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
دربی پایتخت را چگونه پیش بینی می کنید؟
برد استقلال؟
52.94%

برد پرسپولیس؟
44.12%

تساوی
2.94%

تعداد کل آراء : ۳۴